top of page
IMR4064               1/2 lbs  $25.00
IMR3031              1 LB          $50.00
IMR4895               1/2 lb     $25.00
H380                    1 lb          $50.00
IMR4198             2lbs         $45.00 pour une lb
Hodgon 4198    1lb  $50.00
Vitahury  N135  1 lb  %50.00
Contact; p.s@axion.ca
Poudre 1 lb = 454 grammes

1lb   Hodgon CFE 223                                 $40.00
267 grammes de Hodgon H414               $25.00
400 grammes  de Hodgon Hybrid-100  $40.00
600 grammes  IMR 8208                             $60.00
2 lbs de Norma 200                                       $70.00

Contact: Guy 819-570-3323
11 lbs Varget         $60.00 la livre
3 lbs  Staball 6.5   $45.00 la livre

Contact: François 819-719-2062   francoisproulx925@g
bottom of page